NEpřehlédněte

           Zámek Hradec nad Moravicí se nachází na severovýchodním  výběžku Nízkého Jeseníku                           nad soutokem řeky Moravice a potoka Hradečná.  První zmínky o Hradci a jeho hradisku                         pocházejí z poloviny 11. století. Po požáru v polovině 13. století započal s velkou                                           výstavbou nového gotického hradu král Přemysl Otakar II. Gotickýhrad byl přestavěn na                           renesanční, posléze na barokní zámek. Empírovou přestavbou získal svůj charakteristický výraz.               Do komplexu památkových budov s rozsáhlým parkem dnes patří Bílý zámek, za ním se tyčí                   tzv. Bílá věž a do areálu se vstupuje branou, která je součástí novogotického Červeného zámku.

 

 

 

témata roku

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: