Bílý zámek - prohlídkové okruhy

Hlavní okruh obsahuje společenské salony a interiéry knížecího bytu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 120 Kč (dospělí)
 • délka 70 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace doporučena

Doplňkový okruh obsahuje pokoje hostinského apartmá, přijímací síň, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace není nutná

Sloučený okruh nabízí exkluzivní interiéry hlavního a doplňkového okruhu spojené s loveckou výstavou.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 160 Kč (dospělí)
 • délka 90 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace doporučena

Prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Rezervace na tel. +420 724 793 758, Mgr. Petr Havrlant. Vhodné pro skupiny ZŠ, příměstské tábory apod., minimální počet 10 osob.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–14.00
 • (dospělí)
 • délka 120 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Zámecký areál zahrnuje zámecký park se všemi vyhlídkami, nádvoří Bílého a Červeného zámku, vstupní expozici s modely historického vývoje zámku a kočáry. Zámecký areál je volně přístupný celoročně, během návštěvnické sezony je zpoplatněn v režimu otevírací doby. Individuální okruh bez průvodce.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–18.00
 • 20 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

Výstava informačních panelů týkajících se rekonstrukce Bílého zámku, fotografií Jindřicha Štreita a Eduarda Lichnovského.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 30 Kč (dospělí)
 • délka 30 minut
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

Bílá věž - výstava - prohlídka sklepení s výstavou pro děti a výstavní prostor podkrovní části

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • - obě výstavy 30 Kč, - výstava pro děti - plné 20 Kč, snížené 10 Kč, - (dospělí)
 • délka 20 minut
 • max. 15 osob
 • rezervace není nutná