Bílý zámek - prohlídkové okruhy

Hlavní okruh obsahuje společenské salony a interiéry knížecího bytu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 150 Kč (dospělí)
 • délka 70 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace doporučena

Doplňkový okruh obsahuje pokoje hostinského apartmá, přijímací lovecký salon, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 110 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace není nutná

Sloučený okruh nabízí exkluzivní interiéry hlavního a doplňkového okruhu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 200 Kč (dospělí)
 • délka 90 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace doporučena

Prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Rezervace možné od 1.5.2019 na tel. 724400275. Vhodné pro skupiny ZŠ, příměstské tábory apod., minimální počet 10 dětí.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • (dospělí)
 • délka 120 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Zámecký areál zahrnuje zámecký park se všemi vyhlídkami, nádvoří Bílého a Červeného zámku, vstupní expozici s modely historického vývoje zámku a kočáry. Zámecký areál je volně přístupný celoročně, během návštěvnické sezony je zpoplatněn v režimu otevírací doby. Individuální okruh bez průvodce.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 30 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

Výstava - - Francisco Goya - Caprichos (Rozmary) osmdesát grafických listů významného španělského malíře

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 60 Kč (dospělí)
 • délka 30 minut
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

Bílá věž - výstava - prohlídka sklepení s tajuplnou výstavou nadpřirozených bytostí nejen pro děti

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 40 Kč (dospělí)
 • délka 20 minut
 • max. 15 osob
 • rezervace není nutná

Hodinová věž a spodní konírny - nádherný výhled do okolní krajiny, působivý prostor spodních koníren

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • základní 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 15 osob
 • rezervace není nutná