Bílý zámek - prohlídkové okruhy

Hlavní okruh obsahuje společenské salony, interiéry knížecího bytu.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • plné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 320 Kč (dospělí)
 • délka 70 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace doporučena

Zámecký areál zahrnuje zámecký park se všemi vyhlídkami, nádvoří Bílého a Červeného zámku, vstupní expozici s modely historického vývoje zámku a kočáry. Zámecký areál je volně přístupný celoročně, během návštěvnické sezony je zpoplatněn v režimu otevírací doby. Individuální okruh bez průvodce.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–18.00
 • plné 20 Kč, snížené 10 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 30 osob
 • rezervace není nutná

Doplňkový okruh obsahuje interiéry velkého hostinského apartmá, přijímací lovecký salon, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace není nutná
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–16.00
 • plné 30 Kč (dospělí)
 • délka 70 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace není nutná

Prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Rezervace na tel. +420 724 793 758, Mgr. Petr Havrlant.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–14.00
 • (dospělí)
 • délka 120 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Sloučený okruh nabízí exkluzivní interiéry hlavního a doplňkového okruhu spojené s loveckou výstavou.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • plné 160 Kč, snížené 110 Kč (senioři nad 65 let, osoby ZTP) (dospělí)
 • délka 90 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace doporučena