Hostinské apartmá (základní okruh II.)

Doplňkový okruh obsahuje pokoje hostinského apartmá, přijímací lovecký salon, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál.

Interiéry přízemí budovy Bílého zámku

Interiéry se nacházejí v přízemí zámku a jsou částečně bezbariérově přístupné.


 

 

 

 

 

Základní informace

 • délka 60 minut
 • max. 29 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2021
1. 6.–30. 9. út–ne 9.00–17.00
2. 10.–3. 10. so–ne 10.00–16.00
7. 10.–10. 10. čt–ne 10.00–16.00
14. 10.–17. 10. čt–ne 10.00–16.00
21. 10.–24. 10. čt–ne 10.00–16.00
28. 10.–31. 10. čt–ne 10.00–16.00

Vstupné

Výklad v češtině

 • Základní 120 Kč
 • Senioři 100 Kč
 • Mládež 100 Kč
 • Snížené ZTP, ZTP/P 100 Kč
 • Děti (6-17) 60 Kč
 • Děti (0-5) zdarma
 • Průvodce ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor zdarma
 • Průvodce CK zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnanec NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma

Výklad v cizím jazyce

 • Objednaná skupina cizojazyčný výklad 1100 Kč

rezervace není nutná