Nová kniha "Ve znamení Merkura" vypráví také o majiteli zámku Hradec nad Moravicí

Národní památkový ústav vydal monumentální knihu o šlechtické diplomacii s názvem "Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii". Píše se v ní také o majiteli zámku Hradec nad Moravicí knížeti Karlu Maxovi Lichnovském i jeho umělecky založené manželce Mechtildě.

Kolektivní monografie se na více než osmi stech stranách zabývá evropskou diplomacií v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu. 

Mezi mnohými příběhy diplomatů z řad vysoké šlechty nalezenete také vyprávění o významném německém diplomatu Karlu Maxovi Lichnovském, který působil ve Stockholmu, Pekingu, Cařihradě, Bukurešti i Vídni a od roku 1912 až do vypuknutí 1. světové války byl německým vyslancem v Londýně. 

Máte-li chuť dozvědět se více nejen o Karlu Maxovi Lichnovském, tak si už teď můžete knihu objednat v e-shopu NPÚ.