Vzácnou sbírku grafik Francisca Goyi vystaví na zámku v Hradci nad Moravicí

Jedinečný cyklus grafik Francisca Goyi můžete zhlédnout od 26. dubna 2019 ve Velké galerii Bílého zámku v Hradci nad Moravicí. Jde o kolekci 80 grafických listů pojmenovaný Rozmary. Výstava představí unikátní soubor satirických výjevů, řadící se mezi vrcholná díla španělského umělce a k vidění bude do konce září 2019.

Výstava Caprichos (španělsky Rozmary) bude návštěvníkům přístupná samostatně nebo jako součást hlavního prohlídkového okruhu. V České republice se nachází pouze dva tyto cykly, zatímco v zámku v Hradci nad Moravicí je to kompletní soubor, Národní galerie disponuje neúplnou kolekcí těchto grafik. Sbírku získal pro zámek Hradec nad Moravicí kníže Felix Maria Lichnovský z Voštic s největší pravděpodobností přímo ve Španělsku. Zámek Hradec nad Moravicí představil nejvýznačnější soubor své grafické sbírky zatím pouze dvakrát, a to v roce 1965 a 1996. Nyní jej doprovází „Explicación de los Caprichos de Goya escrita por su propia mano“, tj. vysvětlení Goyových Rozmarů napsané jeho vlastní rukou.

Grafický soubor začal Goya tvořit v roce 1797 během pobytu na panství Sanlúcar de Barrameda, kam byl pozván vévodkyní z Alby. Ústředním motivem grafik je nemilosrdná kritika společnosti vyjádřená autorovým satirickým a sarkastickým pohledem na svět. Použitím reálných detailů zesměšňuje autentické osoby a jednotlivé profese, častými aktéry děje jsou rovněž zvířata v roli metaforických podobenství, převzatých z reálného světa lidí. Objevují se taktéž čarodějné scény s atmosférou plnou přízraků, překračující úzce kritický rámec souboru. Díky svému útočnému sarkasmu vzbudilo dílo především v prostředí nejvyšší madridské společnosti značné pobouření.

Rozmary byly vydány v roce 1799 v Madridu v celkovém nákladu 267 sérií. Vrcholná umělecká preciznost dodává námětům na razanci, Goyův expresionismus zde dosahuje maxima. Intenzivní linie leptů dotváří kontrasty s bohatou škálou odstínů, kompoziční osnovu často určuje lineární trojúhelníkové schéma. Dokonalá harmonie obsahu a formy značnou měrou přispěla ke světové slávě španělského mistra. Dílo je vysoce aktuální i v dnešní době.