Na Slovensku je k vidění výstava Francisca Goyi, grafiky na ni zapůjčil Národní památkový ústav

Národní památkový ústav zapůjčil Tatranské galerii v Popradě vzácnou sbírku grafik Francisca Goyi. Výstava s názvem Vízie, která potrvá do 2. prosince letošního roku, návštěvníkům představí cyklus Rozmary (Caprichos), unikátní soubor satirických výjevů, řadící se mezi vrcholná díla španělského umělce.

Vzácná sbírka byla zapůjčena ze státního zámku Hradec nad Moravicí, na němž v letech 1837–1839 pobýval kníže Felix Maria Lichnovský z Voštic, který Goyovy grafiky získal s největší pravděpodobností přímo ve Španělsku.

Grafický soubor začal Goya tvořit v roce 1797 během pobytu na panství Sanlúcar de Barrameda, kam byl pozván vévodkyní z Alby. Ústředním motivem grafik je nemilosrdná kritika společnosti vyjádřená autorovým satirickým a sarkastickým pohledem na svět. Použitím reálných detailů zesměšňuje autentické osoby a jednotlivé profese, častými aktéry děje jsou rovněž zvířata v roli metaforických podobenství, převzatých z reálného světa lidí. Objevují se taktéž čarodějné scény s atmosférou plnou přízraků, překračující úzce kritický rámec souboru. Díky svému útočnému sarkasmu vzbudilo dílo především v prostředí nejvyšší madridské společnosti značné pobouření.

Rozmary byly vydány v roce 1799 v Madridu v celkovém nákladu 267 sérií. Vrcholná umělecká preciznost dodává námětům na razanci, Goyův expresionismus zde dosahuje maxima. Intenzivní linie leptů dotváří kontrasty s bohatou škálou odstínů, kompoziční osnovu často určuje lineární trojúhelníkové schéma. Dokonalá harmonie obsahu a formy značnou měrou přispěla ke světové slávě španělského mistra. Dílo je vysoce aktuální i v dnešní době.