Technologie a materiály

Výzkumný cíl Technologie a materiály v roce 2012 navázal na dílčí úkol Průzkum historických materiálů a technologií výzkumného záměru MK07503233301 ukončeného v roce 2011. V roce 2015 byl včleněn jako samostatný dílčí výzkumný úkol do výzkumného cíle Tematické průzkumy.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

KUNEŠ, Petr 2012: Možnosti in situ hodnocení zpevnění historických omítek, Zprávy památkové péče 72, 5, 393–396. ISSN 1210-5538.

KUNEŠ, Petr 2012: Výzkum malt Juditina mostu, Staletá Praha 28, 2, 137–148. ISSN 0231-6056.

KUNEŠ, Petr 2013: Charakterizace malt Juditina mostu, Zprávy památkové péče 73, 6, 548–554. ISSN 1210-5538.

MICHOINOVÁ, Dagmar – KRAJČOVÁ, Vladislava – KUNEŠ, Petr 2014: Průzkum povrchových úprav Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, Zprávy památkové péče 74, 6, 513–518. ISSN 1210-5538.

MICHOINOVÁ, Dagmar – SETUNSKÁ, Gabriela 2014: (Ne)tušené možnosti popularizace záchrany památek i práce památkáře, Zprávy památkové péče 74, 5, 393–396. ISSN 1210-5538.

MICHOINOVÁ, Dagmar 2012: Zpevňování omítek vápennou vodou II. Výsledky experimentů a několik praktických zkušeností s využitím vápenné vody při záchraně historických omítaných fasád, Zprávy památkové péče 72, 5, 356–361. ISSN 1210-5538.

MICHOINOVÁ, Dagmar 2013: Příspěvek k modifikaci vlastností vápenných malt tradičními organickými přísadami, Zprávy památkové péče 73, 5, 456–460. ISSN 1210-5538.