Hostinské apartmá – doplňkový okruh

Doplňkový okruh obsahuje pokoje hostinského apartmá, přijímací lovecký salon, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál.

Interiéry přízemí budovy Bílého zámku

Doplňkový okruh je částečně bezbariérově přístupný

Základní informace

  • délka 60 minut
  • max. 25 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 5.–30. 9. út–pá 9.00–17.00
1. 5.–30. 9. so–ne 10.00–18.00

Vstupné

Plné vstupné (Prohlídky v cizím jazyce - 50% přirážka)

  • Dospělí 110 Kč

Snížené vstupné (Prohlídky v cizím jazyce - 50% přirážka)

  • Děti 6-15 let, studenti, senioři nad 65 let 80 Kč

Skupinové vstupné (Prohlídky v cizím jazyce - 50% přirážka)

  • Rodinné (2 dospělí + max 3 děti do 15 let) 290 Kč
  • Skupinové (15+ dospělých) / 1 osoba 90 Kč

Zdarma

  • Děti do 6 let Zdarma

rezervace není nutná